1403/03/31
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش علوم اعصاب شناختی و پارامترهای محیطی تاثیرگذار بر کنترل استرس با استفاده از تکنیک واقعیت مجازی؛ طراحی کلینیک تخصصی سرطان در بوشهر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
علوم اعصاب شناختی، پارامترهای محیطی ، استرس ،واقعیت مجازی
سال 1400
پژوهشگران ثمین عرشی(دانشجو)، فرشته باعزت(استاد مشاور)، جواد رکاب پور(استاد مشاور)، فریال احمدی(استاد راهنما)

چکیده

موضوع پایان نامه حاضر نقش علوم اعصاب شناختی و پارامترهای محیطی تاثیرگذار بر کنترل استرس با استفاده از تکنیک واقعیت مجازی؛ طراحی کلینیک تخصصی سرطان در بوشهر می باشد. هدف اصلی تحقیق در این رساله، شناسایی پارامترهای استرس زا در محیط های درمانی با استفاده از علوم اعصاب شناختی و ارائه الگوی مناسب فضای درمانی با استفاده از واقعیت مجازی به کاهش استرس در بیماران می باشد.در این پژوهش جداره سبز داخلی و میزان اثرگذاری آن بر کنترل استرس بررسی خواهد شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه و مشاهده تصاویر با استفاده از عینک واقعیت مجازی انجام گرفته است. همچنین از تست های بیوفیدبک جهت ثبت احساسات در مدت زمان معین استفاده شده است. بررسی آزمون های صورت گرفته حاکی از آن است که احساس استرس بیماران با تغییر عوامل محیطی قابل تغییر می باشد. آزمون های بیوفیدبک نیز نتایج معناداری در این زمینه نشان دادند.