1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی وضعیت دانشگاه مازندران در رتبهبندیهای جهانی به همراه راهکارهای بهبود ارتقای جایگاه دانشگاه
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
دانشگاه مازندران ، رتبه بندیهای جهانی
سال 1402
پژوهشگران فرشته باعزت

چکیده

بررسی وضعیت دانشگاه مازندران در رتبهبندیهای جهانی به همراه راهکارهای بهبود ارتقای جایگاه دانشگاه