1403/03/31
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات درس

عنوان آسیب شناسی کودک و نوجوان
شماره zDxEkDsd
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات