1403/03/31
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
بازسازی شناختی و تنطیم هیجان برای بهزیستی انسان
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
تنظیم هیجان، بازسازی شناختی
سال 1395
پژوهشگران فرشته باعزت

چکیده

ص