1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی مقدماتی با پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
اطلاعاتی اسکوپوس
سال 1402
پژوهشگران فرشته باعزت

چکیده

آشنایی مقدماتی با پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس