1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش رنگ جداره های فضای داخلی کلاس ها بر ارتقاء میزان توجه و حافظه ی فعال دانش آموزان مقطع ابتدایی (مطالعه موردی: مدرسه ابتدایی دخترانه در شهر ساری)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رنگ، فضاهای آموزشی، توجه، حافظه ی فعال
سال 1400
پژوهشگران مرضیه مظلومی(دانشجو)، فرشته باعزت(استاد مشاور)، فریال احمدی(استاد راهنما)

چکیده

آموزش و فراگیری آموزش همیشه در زندگی انسان وجود دارد. از دیرباز انسان و آموزش با یک دیگر رابطه ی عمیقی داشتند و انسان از آموزش به عنوان نوعی سرمایه گذاری استفاده می کند تا بتواند در عرصه ی زندگی حضور داشته باشد. بنابراین طریقه معماری فضاهای آموزشی از عواملی است که امروزه می تواند در آموزش و پرورش جدید بسیار موثر باشد. در آموزش جدید، محیط مدرسه نه تنها فضایی بی روح و خشک در امر آموزش محسوب نمی شود، بلکه فضایی پویا و زنده است که کیفیت یادگیری و آموزش را در دانش آموزان بالا می برد. محیط آموزش در درجه ی اول باید از لحاظ فیزیکی بسیار مناسب باشد. فضاهای با کیفیت فیزیکی مطلوب، فضاهایی هستند که استانداردهایی مانند رطوبت کافی، دمای مناسب، دید و منظر مناسب، نور، هوای سالم، کارایی انرژی، صوت، ارتباطات و دسترسی ها در طراحی آن ها رعایت شده باشد. عناصری که محیط های یادگیری از آن تشکیل می شوند، در کنار یک دیگر معنا می یابند. هر کدام از این عناصر، موجب شکل گیری ویژگی ها و رفتار های متفاوتی می شود. در بین مواردی که در بالا به آن اشاره شد، رنگ و نور از اهمیت ویژه ای برخوردارند. کودکان به طور شگفت انگیزی حساسند و رنگ و نور تاثیر بسزایی روی آن ها دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رنگ جداره های داخلی کلاس ها بر میزان توجه و حافظه ی فعال دانش آموزان دختر 9 تا 11 ساله، با بهره گیری از علوم روان شناسی محیط و علوم رفتاری، تاثیر رنگ را بر توجه و حافظه ی فعال دانش آموزان مورد بررسی قرار داده است و به روش نمونه موردی در یک بستر توصیفی-تحلیلی، در محدوده ی مطالعاتی مدرسه ای ابتدایی در شهر ساری صورت پذیرفته است. برای انجام این پژوهش، یک دبستان دخترانه غیرانتفاعی در شهر ساری در نظر گرفته شد و به صورت مجازی لینک پرسش نامه ی کانرز برای والدین ارسال شد و از آن ها خواسته شد تا پرسش نامه را تکمیل کنند و نتیجه را برای آزمون گر ارسال نمایند. در مرحله ی بعد به کمک عینک واقعیت مجازی، کلاس ها با رنگ های مختلف برای دانش آموزان شبیه سازی شد و رنگ های مختلف از چرخه ی رنگ ایتن به کمک عینک واقعیت مجازی روی آن ها آزمایش گردید و نتیجه ی شبیه سازی یادداشت و با استفاده از نرم افزارspss26 ارزیابی شد. بر اساس نتایج به دست آمده از آنالیز داده ها این نتیجه حاصل شد که میزان عملکرد توجه و حافظه ی فعال دانش آموزان دختر