1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
مولف های تاثیرگذار در ارتقای هوش حرکتی کودکان 7 تا 11 سال؛ طراحی باغ کودک در شهر بابل
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مولف های تاثیرگذار در ارتقای هوش حرکتی کودکان 7 تا 11 سال؛ طراحی باغ کودک در شهر بابل
سال 1400
پژوهشگران حانیه مرادی(دانشجو)، فریال احمدی(استاد مشاور)، فرشته باعزت(استاد مشاور)، وحید حیدر نتاج(استاد راهنما)

چکیده

مولف های تاثیرگذار در ارتقای هوش حرکتی کودکان 7 تا 11 سال؛ طراحی باغ کودک در شهر بابل