1403/03/31
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش زنان در ایجاد تعادل میان فعالیت های اجتماعی و خانواده
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
زنان ،فعالیت های اجتماعی
سال 1394
پژوهشگران فرشته باعزت

چکیده

-