1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه بین ادراک خود و تنیدگی تحصیلی ادراک شده با نقش واسطه ای جهت گیری هدف در فرسودگی تحصیلی دانشجویان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رابطه بین ادراک خود و تنیدگی تحصیلی ادراک شده با نقش واسطه ای جهت گیری هدف در فرسودگی تحصیلی دانشجویان
سال 1397
پژوهشگران جمیله محمدزاده(دانشجو)، فرشته باعزت(استاد مشاور)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد راهنما)

چکیده

رابطه بین ادراک خود و تنیدگی تحصیلی ادراک شده با نقش واسطه ای جهت گیری هدف در فرسودگی تحصیلی دانشجویان