1403/04/01
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
THE ROLE OF ONLINE MARKETING IN IMPROVING THE PERFORMANCE OF SMES IN IRAQ DHAFER ALAMRANI, Aboalhasan Hosseini, morteza movaghar, mahmood yahyazadehfar (2645)
Using Importance-Performance Analysis Technique for Green Marketing : An Applied study about Iraqi Institutions Faaz Zaidan Gebur Albudiri, Mohsen Alizadeh sani, Meysam shirkhodaie, morteza movaghar (2024)
Identifying Effective Indicators In Managing Customer Complaints Using AHP: Crude Oil Industry In Iraq Mohammed Hadi Radhi Al-Maryani محمد هادی المریانی, morteza movaghar, Bahareh Abedin (2024)
Presenting a Model for B2B Customer Complaint Management in the Crude Oil Products Industry in Iraq Mohammed Hadi Radhi Al-Maryani محمد هادی المریانی, morteza movaghar, Bahareh Abedin, Mohsen Alizadeh sani (2024)
بازی وارسازی و نقش آن در تمایل به خرید مشتریان در صنعت بیمه مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، مژگان باقری حجت (1402)
شناسایی و اولویت بندی شاخص های موفقیت در مذاکره تجاری با روسها مرتضی موقر، محسن علیزاده، عباس پنبه کار (1398)
تحلیل رابطه فضای کاری اخلاقی و عملکرد کارکنان فروش آتنا بلبل امیری، مرتضی موقر، میثم شیرخدایی (1396)
مقاله ارائه شده
رهبری کسب و کار در بحران، مروری بر ادبیات زهره عموئی، مرتضی موقر، بهاره عابدین (1400)
آموزش الکترونیک و نقش آن بر عملکرد اعضای هیئت علمی در دوره پاندمی کرونا مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، رضا میرعرب رضی، علی کریمی کلوخی (1400)
تبیین شاخص های موفقیت در وب سایت های گردشگری فریده رحمانی، مرتضی موقر (1400)
تاثیر ادراک از رهبری تحول آفرین برتیم ها فریبا غلامی اول، مرتضی موقر (1400)
تحلیل کیفیت ارتباط فرد-سازمان و رفتار نوآورانه ی کارکنان مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، مریم دهقان (1398)
بررسی نقش رهبری امنیت مدار در رفتارهای اخلاقی کارکنان مرتضی موقر، محسن علیزاده، زینب اندواری (1398)
شناسایی و تبیین عوامل فرهنگی در مذاکره تجاری با روس ها مرتضی موقر، محسن علیزاده ثانی، عباس پنبه کار (1397)
نوع شناسی عوامل موثر بر تمایل جوانان به کسب و کار روستایی مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، سید محمد حسینی ایمنی (1397)
بررسی معیارهای رهبری اخلاقی از منظر امام صادق علیه السلام هانیه شعبانی، مرتضی موقر، محسن علیزاده ثانی (1396)
تاثیر تعهد حرفه ای بر تعهد سازمانی سیده مقدسه موسی زاده موسوی، محسن علیزاده، مرتضی موقر (1396)
مطالعه تطبیقی برون سپاری فعالیتها در سازمانهای دولتی مرتضی موقر، محمد رضا طبیبی، فاطمه ایزدی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کرسی نظریه‌پردازی
اخلاق حرفه ای تاثیرگذاران رسانه های اجتماعی ومسئولیت آنها در قبال گروه های آسیب پذیر مرتضی موقر، میثم شیرخدایی، فاطمه اشرفی، محسن علیزاده ثانی، ابوالحسن حسینی (1402)
الگوی به اشتراک گذاری دانش با رویکرد مدیریت تنوع و برابری در صنعت گردشگری ابوالحسن حسینی، حسنعلی آقاجانی، فاطمه قاسمپور، محسن علیزاده ثانی، مرتضی موقر (1402)
پایان نامه
طراحی مدل برندسازی برای مدارس انتفاعی در شهر بغداد Salam Abduljaleel Alramdhan, morteza movaghar, Mohammad Safari, Meysam shirkhodaie (2024)
شناسایی و الویت‌بندی منابع درآمدهای پایدار شهرداری رحاب الشبلاوی، اسماعیل هادی تبار، محمود یحیی زاده فر، مرتضی موقر (1401)
نقش عدالت و اعتماد در تاب آوری نیروی انسانی و نگهداشت و پایداری نیروی انسانی نبیل الزادی نبیل الزادی، محسن علیزاده ثانی، مرتضی موقر (1401)
بررسی تاثیر ادراک از رویکرد کارآفرینانه بر رفتار کاری نوآورانه سیف الربائع، میثم شیرخدایی، مرتضی موقر (1401)
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت وب سایت‌های گردشگری فریده رحمانی، نازنین تبریزی، میثم شیرخدایی، مرتضی موقر (1400)
فراتحلیل رهبری تحول آفرین در سازمان‌های دولتی ایران رضا رحمانی، محسن علیزاده ثانی، مرتضی موقر (1400)
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای گلخانه‌ای (مورد مطالعه استان مازندران) فرزاد مرادی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، ابوالحسن حسینی، مرتضی موقر (1398)
شناسایی و اولویت بندی استراتژی های ورود به بازار گیاهان دارویی اروپا سیده زهرا ابراهیم پور موزیرجی، محمد صفری، مرتضی موقر (1398)
بررسی تعهدات ایمنی و رهبری تحول آفرین درک شده مدیران بر عملکرد ایمن کارکنان مصطفی حسینی پور سر یزدی، محمد رضا طبیبی، مرتضی موقر (1396)
شناسایی شایستگی‌های رهبری مدیران دانشگاه بر اساس آموزه‌های امام صادق (ع) هانیه شعبانی، محسن علیزاده ثانی، مرتضی موقر (1396)
اولویت بندی فعالیت‌های قابل برون سپاری در سازمان زندان‌های کشور فاطمه ایزدی، محمد رضا طبیبی، مرتضی موقر (1396)

علایق پژوهشی

  • مدیریت رفتار سازمانی ومنابع انسانی- ،بازاریابی و رفتار مصرف کننده، رهبری، کارآفرینی، اخلاق حرفه ای
بیشتر