1403/01/25
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بازی وارسازی و نقش آن در تمایل به خرید مشتریان در صنعت بیمه مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، مژگان باقری حجت (1402)
شناسایی و اولویت بندی شاخص های موفقیت در مذاکره تجاری با روسها مرتضی موقر، محسن علیزاده، عباس پنبه کار (1398)
تحلیل رابطه فضای کاری اخلاقی و عملکرد کارکنان فروش آتنا بلبل امیری، مرتضی موقر، میثم شیرخدایی (1396)
مقاله ارائه شده
رهبری کسب و کار در بحران، مروری بر ادبیات زهره عموئی، مرتضی موقر، بهاره عابدین (1400)
آموزش الکترونیک و نقش آن بر عملکرد اعضای هیئت علمی در دوره پاندمی کرونا مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، رضا میرعرب رضی، علی کریمی کلوخی (1400)
تبیین شاخص های موفقیت در وب سایت های گردشگری فریده رحمانی، مرتضی موقر (1400)
تاثیر ادراک از رهبری تحول آفرین برتیم ها فریبا غلامی اول، مرتضی موقر (1400)
تحلیل کیفیت ارتباط فرد-سازمان و رفتار نوآورانه ی کارکنان مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، مریم دهقان (1398)
بررسی نقش رهبری امنیت مدار در رفتارهای اخلاقی کارکنان مرتضی موقر، محسن علیزاده، زینب اندواری (1398)
شناسایی و تبیین عوامل فرهنگی در مذاکره تجاری با روس ها مرتضی موقر، محسن علیزاده ثانی، عباس پنبه کار (1397)
نوع شناسی عوامل موثر بر تمایل جوانان به کسب و کار روستایی مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، سید محمد حسینی ایمنی (1397)
بررسی معیارهای رهبری اخلاقی از منظر امام صادق علیه السلام هانیه شعبانی، مرتضی موقر، محسن علیزاده ثانی (1396)
تاثیر تعهد حرفه ای بر تعهد سازمانی سیده مقدسه موسی زاده موسوی، محسن علیزاده، مرتضی موقر (1396)
مطالعه تطبیقی برون سپاری فعالیتها در سازمانهای دولتی مرتضی موقر، محمد رضا طبیبی، فاطمه ایزدی (1396)
پایان نامه

علایق پژوهشی

  • مدیریت رفتار سازمانی ومنابع انسانی- ،بازاریابی و رفتار مصرف کننده، رهبری، کارآفرینی
بیشتر