1403/03/07
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر شایستگیها و قابلیتهای کلیدی منابع انسانی در سازمانهای دولتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شایستگیها، قابلیتهای کلیدی، منابع انسانی ، سازمانهای دولتی
سال 1400
پژوهشگران سمیرا عالی ، مرتضی موقر

چکیده

این مقاله مروری در خصوص صلاحیت های کلیدی مدیران منابع انسانی در سازمانها انجام گرفته است .این مطالعه به ما در جهت شناخت شایستگی های مورد نیاز مدیر برای مدیران منابع انسانی در سازمان ها کمک خواهد کرد. بررسی های این پژوهش دال بر این است که مدیران در سازمان های امروزی نیازمندکسب صلاحیت و مهارتهای مدیریتی هستند آنها برای تحکیم جایگاه خودشان باید شایستگی های مورد نیاز خود را بشناسند در صحنه عمل آن را به کار ببندند. در وزارت امور خارجه نیز مدیران و روسای ادارات باید شایستگی های خود را شناسایی و توسعه دهند تا بتوانند در عرصه سیاست و بین الملل موفق عمل کنند