1402/12/12
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
رهبری کسب و کار در بحران، مروری بر ادبیات
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رهبری کسب و کار در بحران، مروری بر ادبیات
سال 1400
پژوهشگران بهاره عابدین ، مرتضی موقر ، زهره عموئی

چکیده

رهبری کسب و کار در بحران، مروری بر ادبیات