1403/03/07
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی مولفه‌های تعیین‌کننده ارزش‌آفرینی بازاریابی از طریق افراد تأثیرگذار برای کسب و کارها با رویکرد تحلیل مضمون
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ارزش‌آفرینی ، بازاریابی از طریق افراد تأثیرگذار، کسب و کارها، تحلیل مضمون
سال 1402
مجله فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین
شناسه DOI
پژوهشگران مرتضی موقر ، زهرا کاظمی سراسکانرود

چکیده

بازاریابی از طریق افراد تأثیرگذار به مشارکت کاربران با نفوذی اطلاق می‌شود که اعتبار، دنبال‌کننده و انگیزه انتشار دهان به دهان مثبت تبلیغات در وبلاگ‌ها و رسانه‌های اجتماعی را دارند و به عنوان یکی از اجزای کلیدی استراتژی های بازاریابی دیجیتال برای کسب و کارها اهمیت دارد. هدف این پژوهش شناسایی مولفه‌های تعیین‌کننده ارزش‌آفرینی بازاریابی از طریق افراد تأثیرگذار برای کسب و کارها است و با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون مطالعات گذشته انجام شده است. مولفه‌ها با استفاده از ماتریس اهمیت- کارکرد و جمع‌آوری نظر خبرگان از طریق پرسشنامه اولویت بندی شده است. مولفه-های تعیین‌کننده ارزش‌آفرینی بازاریابی از طریق افراد تأثیرگذار در 8 دسته مضمون سازمان‌دهنده و 59 مضمون پایه شناسایی شده است و شامل مولفه‌های ویژگی‌های مخاطب، ویژگی‌های افراد تاثیرگذار، ویژگی‌های محتوا، ویژگی‌های پلتفرم، ویژگی‌های صنعت، افق زمانی، نگرانی‌های اخلاقی و شبکه سازی همکاری است. از نتایج پژوهش حاضر می‌توان برای توسعه استراتژی‌های بازاریابی از طریق افراد تأثیرگذار متناسب با شرایط کسب و کارها استفاده نمود.