1403/03/07
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر رضایت مشتری در بخش مخابرات: مطالعه میدانی بر روی asiacell و zainIraq در عراق
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بازاریابی الکترونیکی، رضایت مشتری، ارتباطات: زین عراق، آسیاسل
سال 1401
پژوهشگران علی سلام خلف(دانشجو)، محمد صفری(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات و پیشرفت‌های شگرفی را در بسیاری از زمینه‌ها و کسب‌وکارها ایجاد کرد، که به نوبه خود باعث شد بسیاری از شرکت‌ها به بازاریابی الکترونیکی به عنوان یک فعالیت بازاریابی که امروزه نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد، تکیه کنند، زیرا عمدتاً به رشد بازار کمک می‌کند. اقتصاد محلی و جهانی و تمرکز بر هدف گذاری و ارضای نیازها و خواسته های مشتریان و جلب وفاداری و رضایت آنها با استفاده از بازاریابی الکترونیکی علاوه بر اینکه نقش مهمی در تقویت و تحکیم پیوندهای تعامل با مشتریان ایفا می کند، از جمله مواردی است که مفاهیم معاصری که از طریق آن موسسات توانسته اند از مفهوم بازاریابی سنتی و ابزارهای آن به سمت استفاده از تمامی ابزارهای پیشرفته مرتبط با فناوری روز در اجرای عملیات و فعالیت های بازاریابی خود حرکت کنند و محیط بازاریابی پیشرفته ای را ایجاد کنند که مشتریان را به دست آورد. رفاه و لذت در خرید و جستجوی محصولاتی که با هزینه های رقابتی رضایت خود را به دست آورند و موسسه را به موقعیتی استراتژیک در بازارها تبدیل کنند. رضایت مشتری هدف یا مرکزی است که سازمان به دنبال آن است، زیرا بستگی به عملکرد پیشنهاد و رابطه آن با انتظارات مصرف کننده و تفاسیر اختلافی که بین عملکرد و انتظارات رخ می دهد دارد.همچنین سنجش رضایت مشتری به صورت منظم عنصر اصلی حفظ آن و جلب رضایت آن است، جایی که وقتی مشتری راضی است، وفاداری او به محصول یا خدمات است و این همان چیزی است که او را وادار می کند تا آنچه را که شرکت ارائه می دهد، بخرد. محصولات. تعداد کاربران اینترنت طی پنج سال گذشته به طور پیوسته در حال افزایش بوده است و انتظار می رود این روند تا سال 2021 ادامه داشته باشد که خبر خوبی برای این شرکت است. هدف این تحقیق شناخت تأثیر بازاریابی الکترونیکی بر رضایت مشتری در بخش مخابرات در دو شرکت مخابراتی آسیاسل و زین عراق در عراق است. ابزار اصلی مطالعه، پرسشنامه ای بود که به طور ویژه برای این تحقیق طراحی شده بود، این پرسشنامه بین 383 نفر از مشتریان شرکت های مخابراتی آسیاسل و زین عراق توزیع شد که نتایج در نرم افزار SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج توصیفی و آماری ارائه خواهد شد. نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با گسترش روش های استاندارد تجزیه و تحلیل چند متغیره، از جمله رگرسیون، تحلیل عاملی، همبستگی و تحلیل واریانس، به پشتیبانی از تحقیقات و نظریه ها کمک می کند. مدل های ایجاد نگرش و رفتار با استفاده از مقیاس پنج لیکرت و در نظر گرفتن متغیر مستقل برای مطالعه بازاریابی الکترونیکی و متغیر وابسته رضایت مشتری است.