1403/03/07
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و اولویت بندی شاخص های موفقیت در مذاکره تجاری با روسها
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مذاکره، مذاکره تجاری بین المللی، روسیه، ایران، بهترین- بدترین روش خطی.
سال 1398
مجله پژوهشنامه مديريت اجرايي
شناسه DOI
پژوهشگران مرتضی موقر ، محسن علیزاده ، عباس پنبه کار

چکیده

ضرورت انجام تجارت با روسیه، ضرورت شناخت عواملی که در موفقیت در مذاکرات تجاری با روس‎ها نقش دارند را ضروری می‎سازد. هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت در فرآیند مذاکرات تجاری بین المللی با تجار روسیه می‎باشد. پژوهش حاضر جز تحقیقات با رویکرد ترکیبی و شامل دو فاز می‎باشد. فاز اول پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی و با استفاده از استراتژی تحلیل محتوای کیفی و با هدف «شناسایی عوامل موفقیت در مذاکره تجاری با روس‎ها» انجام پذیرفت و فاز دوم پژوهش با رویکرد کمی و با استفاده از تکنیک تصمیم‎گیری چند معیاره بهترین- بدترین خطی و با نظر خبرگان این حرفه، جهت اولویت بندی شاخص‎های موفقیت شناسایی شده در مرحله قبل، پیگیری شد. نتایج حاکی از آن است در مرحله‎ی قبل از مذاکره، داشتن مترجم مسلط و قابل اعتماد در مرحله‎ی حین مذاکره و عقد قرارداد، داشتن مشاور حقوقی و در مرحله‎ی پس از مذاکره و عقد قرارداد، پایبندی ما به تعهدات به عنوان مهم ترین شاخص‎های موفقیت در فرآیند مذاکره تجاری با تجّار روس انتخاب شدند. و در بین 40 شاخص موفقیت شناسایی شده، پایبندی ما به تعهدات به عنوان مهم ترین شاخص موفقیت در مذاکره تجاری با تجّار روس انتخاب گردید.