1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت وب سایت‌های گردشگری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
وب سایت، گردشگری، استان مازندران، بازدید کنندگان، عوامل موفقیت
سال 1400
پژوهشگران فریده رحمانی(دانشجو)، میثم شیرخدایی(استاد مشاور)، نازنین تبریزی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

وب سایت گردشگری ابزار ارتباطی موثری برای بازاریابی مقصد در عصر اطلاعات در نظر گرفته می شود. وب سایت های گردشگری به عنوان پورتالی برای تبلیغات و بازاریابی عمل می کنند. وب سایت می تواند یک تجربه مجازی را برای بازدیدکنندگان احتمالی فراهم کند. وب ‌سایت ‌ها به ابزاری حیاتی برای کسب ‌وکارهای گردشگری تبدیل شده‌اند تا به مشتریان خود دسترسی پیدا کنند همچنین طراحی وب ‌سایت ‌های مؤثر برای رقابت این کسب ‌وکارها در سیستم گردشگری حیاتی است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در موفقیت وب سایت های گردشگری است. روش تحقیق از نظر هدف، اکتشافی -توسعه ای است، زیرا به توسعه دانش در حوزه گردشگری می پردازد و از نظر نحوه گردآوری داده ها، پژوهش دارای رویکردی آمیخته می باشد، که در مرحله اول به منظور کشف شاخص های موفقیت به مرور ادبیات پرداخته و در کنار آن نیز از روش مصاحبه با خبرگان نیز به منظور اغنای شاخص ها استفاده می کند. در فاز دوم با استفاده از روش AHP پرسشنامه ای طراحی و تجزیه و تحلیل داده ها، اولویت بندی و وزن دهی متغیرهای استخراج شده توسط نرم افزار EXPERT CHOICE انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران شرکت های بازاریابی، خبرگان حوزه وب سایت های گردشگری و اساتید دانشگاهی می باشند که در حوزه مرتبط با پژوهش به صورت نمونه گیری گلوله برفی انتخاب گردیدند. براساس نتایج تحقیق، عوامل موفقیت در وب سایت های گردشگری در 5 تم اصلی محتوا، قابلیت استفاده، قابلیت به خاطر سپردن، نام تجاری(طراحی اجتماعی)، فناوری و 18 تم فرعی شناسایی شدند. همچنین نتایج مبتنی بر روش AHP با توجه به وزن اصلی به دست آمده به ترتیب محتوا (0.386)، نام تجاری(0.213)، قابلیت استفاده(0.200)، قابلیت بخاطر سپردن(0.106)، فناوری(0.094) از بیشترین به کمترین اهمیت در گروه برخوردار هستند. با توجه به شناسایی عوامل موفقیت در وب سایت های گردشگری و تفسیر نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی در جهت موفقیت وب سایت های گردشگری ارائه گردید.