1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای گلخانه‌ای (مورد مطالعه استان مازندران)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
موفقیت کسب و کار ، کسب و کار گلخانه ای، مازندران
سال 1398
پژوهشگران فرزاد مرادی(دانشجو)، ابوالحسن حسینی(استاد مشاور)، حمیدرضا فلاح لاجیمی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

با افزایش روز افزون جمعیت، افزایش نیاز به تولید مواد غذایی از یکسو و پایین بودن راندمان تولید این محصولات به روش سنتی در سوی دیگر حرکت به سمت تولید مدرن در حوزه محصولات گلخانه ای ضرورت دارد..یکی از راه های مدرن تولید محصولات کشاورزی ،تولید محصولات به روش گلخانه ای است.تولید به روش گلخانه ای با صرفه جویی در مصرف آب،سم،کود شیمیایی و تولید در واحد سطح بالا گام مثبتی در مسیر افزایش بهره وری تولیدات کشاورزی،خود کفایی کشور در تامین مواد غذایی و رشد اقتصادی از طریق صادرات مواد غذایی و گل و گیاهان زینتی است. در برنامه ششم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به این نکات توجه و برنامه های اجرایی در این راستا به سازمان های متولی ابلاغ شده است.استان مازندران نیز با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی، نیروی کار متخصص بالقوه و خاک حاصلخیز یکی از استان های مستعد جهت توسعه صنعت کشاورزی و تولیدات گلخانه ای به شمار می رود.هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای گلخانه ای در استان مازندران و اولویت بندی انجام شده است. در این تحقیق از طریق مصاحبه عمیق از منتخبی از خبرگان باغبانی و دانشگاهی و کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای گلخانه ای ، به شناسایی ابعاد و متغییر های تحقیق پرداخته شده و سپس با استفاده از روش بهترین – بدترین پرسشنامه ای طراحی و اولویت بندی متغییر ها بر این اساس انجام شده است. براساس نتایج تحقیق عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای گلخانه ای در پنج بعد فردی،زیرساختی و فنی،سیاسی و قانونی، مسائل مربوط به عوامل فرهنگی-اجتماعی و آموزشی و بعد عوامل اقتصادی و مالی شناسایی و دسته بندی گردید.همچنین نتایج مبتنی بر روش بهترین _بدترین (BWM) نشان داد که عوامل بعد اقتصادی و مالی ، فردی ،فنی و زیر ساختی ، سیاسی و قانونی، مسائل مربوط به عوامل فرهنگی-اجتماعی و آموزشی به ترتیب از بهترین تا بدترین عوامل برای موفقیت کسب و کارهای گلخانه ای رتبه بندی گردیند.در جایگاه کم اهمیت ترین عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای گلخانه ای است. با توجه به شناسایی متغییر های موثر و تفسیرنتایج بدست آمده،پیشنهاداتی در جهت حمایت و توسعه کسب و کارهای گلخانه ای در استان مازندران ارائه شده است.