1403/01/25
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تحلیل تطبیقی عنصر بکرزایی در د و رمان اتوپیایی زنستان و نفرین خاکستری نادیا احمدی نیک، غلامرضا پیروز، سارا ساعی دیباور (1402)
سبک شناسی لایه ای اشعار رودابه حمزه ای فاطمه کامرانی کله بستی، مسعود روحانی، غلامرضا پیروز، احمد غنی پور ملکشاه (1401)
مقایسه تحلیلی شخصیّت های مرد و زن در دو رمان دهه40و دو رمان دهه70بر مبنای جامعه شناسی زبان معصومه قربانی ورکلایی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، غلامرضا پیروز (1401)
مزگان شناسی داستان شیر و گاو در کلیله ودمنه نصرالله منشی مریم حبیبیان، مرتضی محسنی، غلامرضا پیروز، حسین حسن پورآلاشتی (1401)
خوانش برجستگی های زبانی و بومی- اقلیمی در شعر معاصر مازندران عبدالرضا شیردست، فاطمه زهرا صادقی، غلامرضا پیروز (1400)
بررسی تبارشناسانه مفهوم الیناسیون (ازخودبیگانگی) در داستان «گاو» اثر غلامحسین ساعدی رقیه هاشمی، غلامرضا پیروز، مهدی خبازی کناری، حسین حسن پورآلاشتی (1400)
ویژگی های زبانی و ادبی طنز کارناوالی در رمان های دهۀ چهل و پنجاه صدیقه مهران فر، غلامرضا پیروز، غریب رضا غلامحسین‌زاده، علی اکبر باقری خلیلی (1400)
سبک شناسی واژههای مجموعه شعرهای شاعران فارسی سرای مازندران از سال)1357 )تا پایان سال )1397 )با رویکرد الیهای عبدالرضا شیردست، غلامرضا پیروز، علی اکبر باقری خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی (1399)
تحلیل سرودهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس براساس قاعده کاهی لیچ مرتضی محسنی، شهره شیرین کام، احمد غنی پور ملکشاه، غلامرضا پیروز (1399)
خوانش شعر شفیعی کدکنی در دهه 50 بر اساس نظریه ایدئولوژی آلتوسر حسن محمدیان، غلامرضا پیروز، مرتضی محسنی (1398)
A comparative study of romantic naturalism in Shafiee Kadkani and Badi Saqour parinaz bagheri, GholamReza Pirouz, Aliakbar Bagherikhalili, Hassan Goodarzi (2018)
عناصر داستانی خاطره نوشته های دفاع مقدس با تاکیدبر اثر دختر شینا الهام زارع، نعمت الله ایران زاده، غلامرضا پیروز (1397)
تحلیل بدرالشروح اکبرآبادی بر غزلیات حافظ )بر اساس نظریۀ زیبایی شناسی دریافت یاوس آتنا ریحانی، مرتضی محسنی، غلامرضا پیروز، مسعود روحانی (1396)
گفتمان شناسی انتقادی چوبک، در رمان «تنگسیر» صفوراسادات رشیدی، علی اکبر باقری خلیلی، غلامرضا پیروز (1396)
جلوه هایی از عشق مدرن در شعر رمانتیک معاصر سارا زارع جیرهنده، غلامرضا پیروز (1396)
ماهیت شناسی رمانتیسیسم سیاه در شعر دهه سی غلامرضا پیروز، رضا ستاری، سارا زارع جیرهنده (1395)
تحلیل قیاسی مناظره «خسرو و ریدک» با«درخت آسوریک» بر اساس نظریه دیالوگیسم باختین سید محسن مهدی نیا چوبی، غلامرضا پیروز، رضا ستاری (1395)
نقش عنصر گفت وگو در رابطه مرید و مراد بر مبنای نظریه سازنده گرایی در منطق الطیر عطار عفت سادات غفوری، غلامرضا پیروز، سیاوش حق جو، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1395)
نگاهی تطبیقی به رویکرد پوزیتیویسم، در رمان های ژرمینال و سنگ صبور غلامرضا پیروز، زهرا مقدسی، فرشته محمودی (1395)
«تحلیل ساختاری شعر هزاره دوم آهوی کوهی» غلامرضا پیروز، احمد خلیلی (1394)
بررسی معنی شناختی حسن تعبیرات مرتبط با مرگ در غزلیات حافظ غلامرضا پیروز، منیره محرابی کالی (1394)
پسامدرنیسم ایدئولوژیک در رمان دفاع مقدّس (با تکیه بر رمان سرد سفید) غلامرضا پیروز، خادمی کولایی مهدی، زهرا مقدسی (1394)
فراداستان تاریخ نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید غلامرضا پیروز، قدسیه رضوانیان، سروناز ملک (1393)
بررسی شگردهای فرا داستان در رمان «شب ممکن» غلامرضا پیروز، سروناز ملک (1392)
بررسی مفاهیم مدرنیته در رمان سنگ صبور فاطمه جعفری کمانگر، غلامرضا پیروز (1392)
«تاریخ گرایی» سهراب سپهری در «مرگ رنگ» غلامرضا پیروز، عادله قائمی دیوکلایی (1392)
بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی عطار نیشابوری و افلوطین حکیمه السادات شریف زاده خاوری، غلامرضا پیروز، مهدی نوروز، سیده فاطمه صغری باقری (1391)
هنجارگریزی در شعر هوشنگ ایرانی غلامرضا پیروز، حسین حسن پورآلاشتی، مراد اسماعیلی (1391)
مهمترین وجوه سبک شناختی داستانهای احمد محمود غلامرضا پیروز، سروناز ملک (1389)
راز و رازداری در عرفان مولوی غلامرضا پیروز، علی اکبر باقری خلیلی (1387)
مازندران در دنیای اساطیر غلامرضا پیروز (1385)
پروین اعتصامی در گذرگاه سنت و مدرنیته مرتضی محسنی، غلامرضا پیروز (1385)
سهراب سپهری در ترازوی نقد منتقدان فاطمه صادقی، غلامرضا پیروز (1384)
مقاله ارائه شده
کتاب
فونوریسم به سبک ایرانی غلامرضا پیروز، مریم فقیه عبداللهی (1401)
فرهنگ نامه تحلیلی غلامرضا پیروز، عبدالرضا شیردست، فاطمه زهرا صادقی (1401)
فرهنگ امثال و حکم روسی به فارسی مصطفی اسدی، غلامرضا پیروز (1385)
برگزاری همایش
سخنرانی
ما و مکتب های ادبی معاصر غلامرضا پیروز (1400)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کسب عنوان برتر پژوهشی
نشریات
مکتب های ادبی غلامرضا پیروز، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
ویراستاری غلامرضا پیروز، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
پایان نامه
فردیت بلاغی امیرخسرو دهلوی و تاثیرپذیری از نظامی حبیب روحی کیکانلو، غلامرضا پیروز، احمد غنی پور ملکشاه، حسین حسن پورآلاشتی (1402)
‎کارکرد گفتمانی اصول استعاره و تصویر در خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامی با رویکرد نشانه -معناشناختی زینب زارع، غلامرضا پیروز، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
تحلیل رمان تنگسیر و جای خالی سلوچ بر اساس نظریه‌ی خودشکوفایی کارل راجرز سیده زهرا میرحسینی، سلیمان یحیی زاده جلودار، غلامرضا پیروز (1401)
نشانه شناسی لایه‌ای رمزگان‌ها در داستان‌های کلیله‌و‌دمنه و مرزبان‌نامه و پنچاکیانه مریم حبیبیان، حسین حسن پورآلاشتی، غلامرضا پیروز، مرتضی محسنی (1401)
مساله پسرکشی در رمان سالمرگی اصغر الهی معصومه اکبری، غلامرضا پیروز، حسین حسن پورآلاشتی (1401)
تحلیل فرمالیستی ترانه های فارسی در سده ی اخیر شهره شیرین کام، غلامرضا پیروز، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1399)
مقایسه مفهوم( عشق) در اشعار فریدون مشیری و سیمین بهبهانی سیده حاتمه جولانی، غلامرضا پیروز، شهرام احمدی (1396)
بررسی وضعیت نقد ادبی در نشریات دانشگاهی هاله کیانی، علیرضا نیکویی، غلامرضا پیروز، قدسیه رضوانیان (1396)
بازخوانی رابطه مراد مریدی بر مبنای نظریه سازنده گرایی در الهی نامه ، منطق الطیر و مصیبت نامه عطار نیشابوری عفت السادات غفوری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، سیاوش حق جو، غلامرضا پیروز (1396)
جذب گرنت

سوابق اجرایی

  • رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1384 - 1388)
بیشتر