1403/03/09
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
«تاریخ گرایی» سهراب سپهری در «مرگ رنگ»
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
هرمنوتیک ,تاریخ گرایی ,دیلتای ,سپهری ,مرگ رنگ
سال 1392
مجله تاريخ ادبيات
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا پیروز ، عادله قائمی دیوکلایی

چکیده

-