1403/02/29
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
دومین "همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر"
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
همایش
سال 1396
پژوهشگران صدیقه لطفی ، غلامرضا پیروز ، مهدی رمضان زاده لسبویی

چکیده

دومین "همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر" در اردیبهشت ماه 1396 در گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران برگزار گردید