1403/03/09
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
-
سال 1397
پژوهشگران مهدی خبازی کناری ، صمد ایزدی ، غلامرضا پیروز

چکیده

-