1403/02/29
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت در کمیته علمی اولین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
ادب عربی، نهج البلاغه، همایش ملی
سال 1396
پژوهشگران غلامرضا پیروز ، مهدی شاهرخ

چکیده

ادب عربی، نهج البلاغه، همایش ملی