1403/03/09
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
فرهنگ نامه تحلیلی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
.
سال 1401
پژوهشگران غلامرضا پیروز ، عبدالرضا شیردست ، فاطمه زهرا صادقی

چکیده

.