1403/02/29
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شگردهای فرا داستان در رمان «شب ممکن»
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پسامدرنیسم، ، شب ممکن، محمدحسن شهسواری
سال 1392
مجله فصلنامه علمي تخصصي دانشگاه آزاداسلامي
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا پیروز ، سروناز ملک

چکیده

فرا داستان، یکی از رایج ترین انواع داستان های پسامدرنیستی است که با افشای شگردهای داستان نویسی فرآیند شکل گیری خود را برای خواننده آشکار می کند؛ تا از این طریق پرسش هایی در مورد رابطه بین داستان و واقعیت در ذهن خواننده ایجاد کند. به علت وجود شگردهایی هم چون داستان در داستان، روایت های متعدد، دور باطل، نقد داستان از طریق داستان ، شخصیت های سرکش و فرجام های چندگانه در شب ممکن از محمد حسن شهسواری، شگردهای فرا داستان بر اساس نظریه برایان مک هیل در مورد عنصر غالب محتوایی در این اثر بررسی می شود، و نتیجه حاصل آن که: شگردهای فرا داستان در شب ممکن، علاوه بر این که نشان دهنده ساختار پسامدرنیستی این رمان است، عناصر وجودشناسانه اثر را نیز برجسته می کند.