1403/03/08
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
نخستین همایش دوسالانه تاریخ و باستان شناسی دریای کاسپین
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
-
سال 1397
پژوهشگران غلامرضا پیروز

چکیده

-