1403/03/08
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
بازاندیشی انتقادی جریان شناسی ادبیات معاصر ایران
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
-
سال 1401
پژوهشگران هاله کیانی ، غلامرضا پیروز

چکیده

.