1403/02/29
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
از نگاه منتقدان : روح زمانه و نیما
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نیما ، روح زمانه ، شعر ، ادبی ، نیما یوشیج ، روح زمانه و نیما ، شعر نیمایی ، هنر ، زبان فرانسه ، منتقدان
سال 1389
پژوهشگران غلامرضا پیروز

چکیده

هجوم مغول به ایران و شکوفایی و رشر سبک عراقی در مرکز کشور،یا به قدرت رسیدن صوفیان صفوی و بی توجهی آنان به شعر و ادب و در نتیجه مهاجرت گروه شاعران به هندوستان و تأسیس سبک هندی،و حتی در دوره ی قاجار توجه پادشاهان به اراستن دربارها و کوشش کم یظیر برای نظیره سازی های دربار قاجار با دربار غزنویان و کشیده شدن شاعران به حماسه و قصیده و مدیحه و مفاخره دلیل واضحی بر اندامواره بودن پدیده های اجتماعی و هنری و تعامل جامعه و ادبیات است. 22 در ادامه ی بحثی که در خصوص تأسیس مدارس فرانسوی زبان برای ترویج فرهنگ و زبان فرانسه ارایه شد،باید به این نکته مهم توجه کرد که در اواخر دوره ی قاجاریه کنش ها و واکنش های فرهنگی و ادبی میان دو گروه نوگرایان و سنت گرایان،فصای فرهنگی کشور را به جهتی سوق داد که گروهی از جوانان پرشور و جسور به فکر تجدید نظر در مانیفست شعری ایران و در انداختن طرحی نو افتادند. 92 دستاورد مهمی که نیما تحت تأثیر«روح زمانه»برای ادبیات ایران ارمغان آورد،همان دستاوردی است که آل احمد به دنبال آشنایی با زبان فرانسه در دار الفنون و با تحقیق روی آثار«لویی فردیناند سلین» فرانسوی در عرصه ی نثر ایجاد کرد. 3-«روح زمانه»در زمان نیما: با شروع حاکمیت سلسله ی پهلوی و یکپارچگی سیاسی کشور،زمینه های آرامش نسبی فرهنگی در این سرزمین فراهم شد و نهادهای فرهنگی دولتی و غیر دولتی یکی پس از دیگری شکل گرفت و نهایتا بسترهای مناسب برای دگرگونی گرایش های ذوقی و همچنین تغییر منزلت اجتماعی و طبقاتی هنرمند ایجاد شد."