1403/03/08
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت در کمیته علمی همایش زیست بوم
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
همایش زیست بوم مازندران
سال 1398
پژوهشگران غلامرضا پیروز ، سید قاسم حسنی ، وحید حیدر نتاج

چکیده

عضویت در کمیته علمی همایش زیست بوم مازندران