1403/02/29
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
مساله پسرکشی در رمان سالمرگی اصغر الهی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مساله پسرکشی در رمان سالمرگی اصغر الهی
سال 1401
پژوهشگران معصومه اکبری(دانشجو)، غلامرضا پیروز(استاد مشاور)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد راهنما)

چکیده

مساله پسرکشی در رمان سالمرگی اصغر الهی