1403/02/29
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش طبقات مختلف دوره قاجار بر عکاسی این دوره با رویکرد ساختارگرایی تکوینی گلادمن. نمونه موردی: مطالعه موردی سوروگین
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
-
سال 1397
پژوهشگران غلامرضا پیروز(استاد مشاور)

چکیده

-