1403/02/29
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
فراداستان تاریخ نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ادبیات داستانی؛ پسامدرنیسم؛ فراداستان تاریخ نگارانه؛ لیندا هاچن؛ قاسم شکری
سال 1393
مجله مجله فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي ادب پژوهشي(دانشگاه گيلان)
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا پیروز ، قدسیه رضوانیان ، سروناز ملک

چکیده

فراداستان از رایج ترین انواع داستان های پسامدرنیستی است که گاه رویدادهای تاریخی را آگاهانه تحریف می کند تا در امکان کشف حقیقت تاریخی تردید کند. در فراداستان تاریخ نگارانه، نویسنده با آشکارکردن شگردهای داستان نویسی و تحریف تاریخ، می کوشد با روایت و نگرشی متفاوت، تاریخ را نیز یک داستان نشان دهد. روش هایی همچون جعل تاریخ، آیرونی، بینامتنیت، زمان پریشی، و... در رمان مارمولکی که ماه را بلعید نشان می دهد که این رمان، یک فراداستان تاریخ نگارانۀ ایرانی است. این پژوهش در نظر دارد تا شگردهای فراداستان تاریخ نگارانه را در این رمان براساس نظریۀ لیندا هاچن بررسی نماید. نتیجۀ تحقیق نشان دهندۀ ساختار پسامدرنیستی این رمان است که به شکلی طنز آمیز تاریخ دوران قاجار و پهلوی را تحریف و نقد و بازنگری می کند و حقایق مسلم انگاشته شدۀ تاریخی را شبهه برانگیز جلوه می دهد.