1403/03/09
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
-
سال 1387
پژوهشگران غلامرضا پیروز

چکیده

-