1403/03/08
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه مفهوم( عشق) در اشعار فریدون مشیری و سیمین بهبهانی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مقایسه مفهوم( عشق) در اشعار فریدون مشیری و سیمین بهبهانی
سال 1396
پژوهشگران سیده حاتمه جولانی(دانشجو)، غلامرضا پیروز(استاد مشاور)، شهرام احمدی(استاد راهنما)

چکیده

مقایسه مفهوم( عشق) در اشعار فریدون مشیری و سیمین بهبهانی