1403/03/08
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مفاهیم مدرنیته در رمان سنگ صبور
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مدرنیته، مدرنیسم، رمان، سنگ صبور، صادق چوبک
سال 1392
مجله پژوهش زبان و ادبيات فارسي
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه جعفری کمانگر ، غلامرضا پیروز

چکیده

مبحث مدرنیته و مدرنیسم با وجود ارتباط تنگاتنگ،دو مقوله جدا از یک دیگر به حساب می آیند. مدرنیته شیوه زیستن و تجربه کردن زندگی است که با صنعتی شدن، شهرنشینی و بسیاری از تحولات اجتماعی و اقتصادی دیگر عجین است؛ حال آن که مدرنیسم جنبش زیبایی شناختی است. صادق چوبک با رمان سنگ صبور در انعکاس تطور اندیشه های مدرن کشور نقش مهمی داشته است. در این رمان اندیشه های پایه ای مدرنیته را که با ممزوج شدن در ذات هنر وادبیات غرب، تحولات تکنیکی مدرنیستی را به وجود آورده اند، به صورت مفاهیمی مستقل مشاهده می کنیم. پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی مفاهیم مدرن به کار رفته دراین رمان،دغدغه های صادق چوبک در رویکردش به مدرنیته و تاکید وی برای انعکاس این موارد را در این اثر مورد بررسی قرار دهد.