1403/03/09
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
دبیر علمی همایش زیست بوم
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
دبیر علمی همایش زیست بوم
سال 1398
پژوهشگران سید قاسم حسنی ، غلامرضا پیروز

چکیده

دبیر علمی همایش زیست بوم