1403/03/24
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

تحصیلات

  • دکترای تخصصی جمعیت شناسی اجتماعی ، دانشگاه ملی استرالیا ، استرالیا (1381 - 1386)
    عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
راهبردهای نهادی توسعه یافتگی خالقانه مردمی مبتنی بر مولفه های هویت مکانی (مطالعه موردی: شهر رشت) حمید رضا بیژنی، یعقوب فروتن، جواد نظری مقدم، زهرا کریمی موغاری (1401)
بی فرزندی در ایران: یافته ها و راهکارها یعقوب فروتن، حمید رضا بیژنی (1400)
ملاحظات جنسیتی مرتبط با نگرش های جمعیت شناختی در ایران یعقوب فروتن، مینا شجاعی قلعه نی (1399)
تک فرزندی و تعیین کننده های آن در ایران یعقوب فروتن، حمید رضا بیژنی (1399)
زمینه های جمعیت شناختی اعتماد اجتماعی در ایران یعقوب فروتن، سمیه میرزایی (1398)
رویکرد اجتماعی به اشتغال زنان در ایران یعقوب فروتن، مینا شجاعی (1398)
تحلیل اجتماعی و جمعیت شناختی نگرش دینی در ایران یعقوب فروتن، مینا ارشادیان (1398)
ترجیحات شیعی ـ سنی باروری در ایران یعقوب فروتن، شادی بایزیدی (1398)
ترجیحات قومی فرزندآوری در ایران یعقوب فروتن، سمیه میرزایی (1397)
بررسی کلیشه های جنسیتی مطابق مدل ترکیبی ماکیونس و تایلور: مورد مطالعه شهرستان محمودآباد یعقوب فروتن، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، سهیلا نیک بخش (1395)
تمایلات فرزندآوری در شهرستانهای بجنورد و گنبدکاووس یعقوب فروتن، اللهه سادات ایزی، سمیه نعیمی (1395)
نگرش به طلاق و تعیین کننده های آن در ایران یعقوب فروتن، سمیه میرزایی (1395)
ملاحظات قومی مذهبی نگرش جنسیتی در شهرستان بجنورد یعقوب فروتن، اکبر علیوردی نیا، اللهه سادات ایزی (1395)
الگوها و تعیین کننده های ترجیح جنسیتی در شهرستان نکا، استان مازندران یعقوب فروتن، سیدمحسن سعیدی مدنی، عباس عسکری ندوشن، ربابه اشکاران (1393)
مقاله ارائه شده
کتاب
سخنرانی
کسب عنوان برتر پژوهشی
نشریات
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
بررسی جامعه شناختی موانع ازدواج در میان نومعلمان و دانشجو معلمان استان مازندران علیرضا طهماسب نژادکریمی، یعقوب فروتن، محمد اسماعیل ریاحی (1402)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر حق به شهر زنان در بافت فرسوده شهر بابل هادیه رضاپور آهنگر، یعقوب فروتن، محمود شارع پور (1401)
بررسی جامعه شناختی نگرش به خانواده های نوین در شهرستان گرگان صدیقه ریاحی، اکبر علیوردی نیا، یعقوب فروتن (1400)
بررسی نقش خانواده و دانشگاه در تقلب دانشگاهی در میان دانشجویان سمیرا قلی پور، یعقوب فروتن، اکبر علیوردی نیا (1396)
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی