1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جامعه شناختی نگرش به خانواده های نوین در شهرستان گرگان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خانواده های نوین، تک والدی، تک فرزندی، بی فرزندی، نحوه نگرش، بررسی جامعه شناختی، شهرستان گرگان
سال 1400
پژوهشگران صدیقه ریاحی(دانشجو)، اکبر علیوردی نیا(استاد مشاور)، یعقوب فروتن(استاد راهنما)

چکیده

بررسی جامعه شناختی نگرش به خانواده های نوین در شهرستان گرگان خانواده های نوین، نحوه نگرش، بررسی جامعه شناختی، شهرستان گرگان خانواده های نوین، تک والدی، تک فرزندی، بی فرزندی، نحوه نگرش، بررسی جامعه شناختی، شهرستان گرگان