1403/04/25
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
کتاب جمعیت شناسی ایران
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
جمعیت، جمعیت شناسی، ایران، ازدواج و طلاق، فرزندآوری، مهاجرت
سال 1401
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

کتاب "جمعیت شناسی ایران" به بررسی خصوصیات و تحولات جمعیت ایران می پردازد. در واقع، کتاب "جمعیت شناسی ایران" محصول نزدیک به 30 سال تدریس دانشگاهی و تحقیق علمی اینجانب در دانشگاه مازندران و همچنین در دانشگاه ملی استرالیا و دانشگاه وایکاتو نیوزیلنددر دوره های دکتری و فوق دکتری می باشد. مطالب و مباحث این کتاب اساسا مبتنی بر مستندات پژوهشی و تحقیقات علمی است که پیشتر به صورت سخنرانیهای علمی در طیف متنوعی از کنفرانس های داخلی و خارجی و همچنین در قالب مقاله های علمی پژوهشی به زبانهای فارسی و انگلیسی ارائه و چاپ شده که اینک در این کتاب تالیف شده اند. کتاب "جمعیت شناسی ایران" مشتمل بر 5 بخش اصلی و 22 فصل است. بخش اول کتاب به "روند تحولات جمعیت ایران" می پردازد که فصل های ششگانه آن شامل کلیاتی درباره تحولات جمعیت ایران، فرهنگ و تاثیرات آن در تحولات جمعیتایران، ملاحظات جمعیتی در ضرب المثلهای سنتی ایران، جنگ و تحولات جمعیتی: تجربیات ژاپن و ایران، روند تحولات اقتصادی اجتماعی سالخوردگی جمعیت ایران، و همگرایی شهری روستایی رویکردهای جمعیت شناختی در ایران است. در بخش دوم کتاب تحت عنوان "ازدواج و فرزندآوری در ایران" به موضوعاتی از قبیل نگرش به ازدواج در ایران، ترجیحات باروری در ایران، تمایلات و واقعیات تک فرزندی در ایران، و بی فرزندی در ایران: مسئله حکومتی یا اجتماعی؟ پرداخته شده است. بخش سوم کتاب به "ملاحظات جمعیت شناختی تغییرات خانواده در ایران" اختصاص یافته و چهار فصل آن به خانواده معاصر و گذار جمعیت شناختی با تاکید بر ایران، رویکرد اجتماعی و جمعیت شناختی به طلاق در ایران، الگوها و تعیین کننده های نگرش اجتماعی به سقط جنین در ایران، و تحلیل جمعیت شناختی نگرش به شکلهای نوظهور خانواده در ایران می پردازند. "مهاجرت، قومیت، مذهب و جمعیت در ایران" نیز عنوان بخش چهارم کتاب است که مباحث آن در 4 فصل شامل مهاجرین بالقوه در ایران، ترجیحات باروری اقوام ایران، تمایلات فرزندآوری جمعیت شیعی- سنی در ایران، و بازنمایی هویت ملی - قومی در سیستم آموزشی ایران ارائه شده است. بخش پایانی کتاب نیز تحت عنوان "ابعاد جامعه شناختی تحولات جمعیتی ایران" به زمینه های جمعیت شناختی اعتماد اجتماعی در ایران، پیامدهای جمعیت شناختی اعتماد نهادی در ایران، جامعه پذیری جنسیتی نسلهای آینده جمعیت ایران ... می پردازد.