1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جمعیت شناختی مسلمانان در جهان معاصر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
چالش های روش شناختی، هویت دینی، مسلمانان، ویژگیهای جمعیت شناختی و اقتصادی اجتماعی
سال 1394
مجله پژوهشهای سیاسی جهان اسلام
شناسه DOI
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

در این تحقیق برآنیم تا ابعاد جمعیت شناختی و اقتصادی اجتماعی مرتبط با هویت دینی مسلمانان در جهان معاصر را مورد توجه و مطالعه قرار دهیم. بررسی تفصیلی پیشینه و ادبیات تحقیق به روشنی نشان می دهد که در سطح جهان بویژه طی سالهای اخیر حجم وسیع و فزاینده تحقیقات و مطالعات بر روی جمعیت مسلمانان صورت گرفته است. در تحقیق حاضر، برخی از مهمترین ویژگیهای اقتصادی اجتماعی و جمعیت شناختی مسلمانان در کل جهان، در جوامع اسلامی، در اروپا و آمریکا و اقیانوسیه را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم. در مجموع، یافته های این تحقیق بر این استراتژی روش شناختی تکیه و تاکید می کند که لازمه شناخت واقعی، دقیق و جامع درباره مسلمانان در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و جمعیت شناختی این است که آنان نه بعنوان یک گروه یکسان و ذیل یک مقوله کلی بلکه به تفکیک خاستگاه های اصلی آنها که منعکس کننده محیط های فرهنگی اجتماعی گوناگون هستند، مورد مطالعه قرار گیرند. مهمتر آنکه، در نظر گرفتن این استراتژی روش شناختی در خصوص جمعیت مسلمانان که کماکان سریعترین و بالاترین روند رشد جمعیت جهان را خواهند داشت، از اهمیت و ضرورت بمراتب بیشتری برخوردار می باشد.