1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
جمعیت شناسی دین : بررسی مناسبات مؤلفه های دینی مذهبی و متغیرهای جمعیتی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
جمعیت شناسی دین، مذهب، متغیرهای جمعیتی، مؤلفه های دینی مذهبی، جهان، ایران
سال 1400
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

کتاب جمعیت شناسی دین به بررسی علمی و تحقیقاتی مناسبات بین متغیرهای جمعیتی و مؤلفه های دینی مذهبی در ایران و جهان می پردازد. این کتاب در واقع نخستین کتاب علمی تخصصی و دانشگاهی در این حوزه مطالعاتی در ایران محسوب می شود که از سوی انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران چاپ و منتشر شده است. به طور کلی، ساختار و سازمان این کتاب بر پایه دو بخش عمده تنظیم شده است؛بخش اول کتاب شامل ملاحظات جمعیت شناختی دین در کل جهان، جهان غرب و جهان اسلام است و بخش دوم کتاب نیز مشتمل بر ملاحظات جمعیت شناختی مرتبط با دین و مذهب در ایران است. به طورمشخص تر، مباحث فصل های چهارگانه بخش اول به بررسی جمعیت شناختی ادیان و مسلمانان در جهان، مهاجران مسلمان در جهان غرب، ملاحظات جمعیت شناختی وضعیت زنان در جهان اسلام، وضعیت زنان در کشورهای اسلامی خاورمیانهمی پردازد. هدف اصلی بخش اول کتاب این است تا بر پایه یک چشم انداز جهانی درخصوص جمعیت مسلمانان، موضوعات مهمی همچون جمعیت جهان بر پایه ادیان عمده و جایگاه مسلمانان، ملاحظات روش شناختی مرتبط با هویت دینی، چالش های جمعیت مهاجران مسلمان در جهان غرب و رویکرد جوامع غیراسلامی در مواجهه با پوشش اسلامی در ممالک اروپایی، کانادا و آسیا و وضعیت جمعیت مسلمانان در ایالات متحده پس از واقعه 11 سپتامبر، همچنین تبیین های مرتبط با وضعیت زنان در جهان اسلام،به طور عام، و در کشورهای اسلامی خاورمیانه،به طور خاص، مورد بحث و بررسی قرار دهد. بخش دوم کتاب نیز به طور خاص روی جامعه ایران و مناسبات بین جمعیت و دین و مذهب متمرکز است. به طورخلاصه، هدف اصلی این بخش نیز این است تا ملاحظات جمعیت شناختی مرتبط با دین و مذهب در ایران را نشان دهد. در همین چارچوب، در فصل های نه گانه این بخش مهم ترین موضوعات کلیدی که کانون بحث و بررسی قرار گرفته اند، عبارت اند از: مروری بر روندهای تاریخی تحولات جمعیتی ایران با تأکید بر زمینه های فرهنگی دینی، مناسبات بین مؤلفه های دینداری و تمایلات فرزندآوری، نگرش دینی و سیاست افزایش جمعیت، تفاوت های جنسیتی مرتبط با تأثیرات دینداری بر فرزندآوری، الگوهای مرتبط با نگرش جنسیتی گروه های مذهبی، بررسی تطبیقی ترجیحات باروری گروه های شیعی و سنی مذهب و رویکرد آن ها نسبت به سیاست افزایش موالید، ابعاد جمعیت شناختی و اجتماعی بازتولید حجاب و پوشش زنان، تحلیل جمعیت شناختی