1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
پژوهشگر برتر دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
پژوهشگر برتر دانشگاه مازندران
سال 1399
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

پژوهشگر برتر دانشگاه مازندران