1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
جمعیت شناسی جنسیت: با تاکید بر جمعیت زنان ایران
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
جنسیت، جمعیت زنان، جهان، ایران، رویکرد جمعیت شناختی
سال 1402
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

کتاب حاضر تحت عنوان "جمعیت شناسی جنسیت: با تاکید بر جمعیت زنان ایران"، جنبه های جنسیتی مرتبط با خصوصیات و تحولات جمعیت را مورد توجه و مطالعه قرار می دهد. در واقع، کتاب "جمعیت شناسی جنسیت: با تاکید بر جمعیت زنان ایران" را می توان نخستین کتاب در ایران محسوب کرد که بصورت سیستماتیک و متمرکز و برپایه رویکرد علمی و یافته های تحقیقاتی به بررسی و مطالعه جنبه های جنسیتی مرتبط با خصوصیات و تحولات جمعیت در ایران و جهان می پردازد. مطالب و مباحث این کتاب محصول نزدیک به سه دهه تدریس دانشگاهی و تحقیق علمی اینجانب در دانشگاه مازندران و همچنین در دانشگاه ملی استرالیا و دانشگاه وایکاتو نیوزیلنددر دوره های دکتری وفوق دکتری می باشند، که پیشتر به صورت سخنرانیهای علمی در طیف متنوعی از کنفرانس های داخلی و خارجی و همچنین در قالب مقاله های علمی پژوهشی به زبانهای فارسی و انگلیسی ارائه و چاپ شده که اینک در این کتاب تالیف شده اند. ساختار کتاب "جمعیت شناسی جنسیت: با تاکید بر جمعیت زنان ایران" مشتمل بر 5 بخش اصلی و 25 فصل است. بخش اول کتاب تحت عنوان کلیات جمعیت زنان ایران و جهان و در قالب پنج فصل، روند تاریخی تحولات جمعیت شناختی زنان در ایران و جهان، الزامات اجتماعی فرزندآوری و توانمندسازی زنان، تئوری های نقش های جنسیتی و وضعیت زنان، تحولات نسلی نقش های جنسیتی در ایران، و جایگاه بین المللی وضعیت زنان ایران را مورد بررسی قرار می دهد. بخش دوم کتاب به جمعیت شناسی اشتغال زنان اختصاص یافته و فصل های چهارگانه آن به بحث پیرامون ابعاد جمعیت شناختی اشتغال زنان، اشتغال زنان و تاثیرات آن بر روابط زناشویی، جامعه پذیری رسمی الگوهای اشتغال زنان در ایران، و تحلیل جمعیت شناختی نگرش ایرانیان به اشتغال زنان می پردازد. فصل های پنجگانه بخش سوم کتاب تحت عنوان جمعیت شناسی جنسیت و مذهب به بحث و بررسی درباره جمعیت شناسی زنان در جوامع اسلامی، وضعیت زنان مسلمان در مقیاس بین المللی، چالشهای هویت دینی زنان در جوامع غربی، دینداری و فرزندآوری زنان در ایران، و تمایزات شیعی – سنی نگرش جنسیتی در ایران می پردازد. ملاحظات جمعیت شناختی جامعه پذیری جنسیتی در بخش چهارم کتاب و در قالب فصل های ششگانه آن تحت عناوین زنان و زبان: همگرایی جنسیتی در سیستم آموزشی ایران، مطالعه میان فرهنگی جامعه پذیری جنسیتی در نیوزیلند و ایران، هژمونی مردانه در جامعه پذیری رسمی نسل آینده جمعیت ایران، جامعه پذیری رسمی الگوهای پوشش زنان در ایران، و تحلیل جمعیت شناختی نگرش ایرانیان به پوشش زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. بخش پایانی و پنجم کتاب به نگرشهای جنسیتی در جامعه معاصر ایران می پردازد و فصل های ششگانه آن به موضوعات و مباحث اساسی شامل نگرش جنسیتی در حوزه های عمومی و خصوصی، ملاحظات جمعیت شناختی کلیشه های جنسیتی، ابعاد جمعیت شناختی ضرب المثلهای جنسیتی، تحلیل جمعیت شناختی ترجیح جنسیتی، نگرش اجتماعی به سقط جنین زنان، و ملاحظات جنسیتی نگرشهای جمعیت شناختی اختصاص یافته است.