1403/04/25
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو کمیته پژوهش فناوری نوآوری استان مازندران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
عضو کمیته پژوهش فناوری نوآوری استان مازندران
سال 1399
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

عضو کمیته پژوهش فناوری نوآوری استان مازندران