1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو کمیته علمی همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران - 1400
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
عضو کمیته علمی همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران - 1400
سال 1400
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

عضو کمیته علمی همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران - 1400