1403/04/25
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
عضو گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان دانشگاه مازندران
سال 1395
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

عضو گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان دانشگاه مازندران