1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات جمعیت، خانواده، و سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوری
نوع پژوهش
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی
کلیدواژه‌ها
عضویت در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات جمعیت، خانواده، و سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوری
سال 1402
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

عضویت در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات جمعیت، خانواده، و سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوری