1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
سخنرانی در کمیسیون ملی یونسکو تحت عنوان: تحلیل جمعیت شناختی دگرگونی های اجتماعی و تحولات ساختار خانواده در ایران
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
اولین کنفرانس ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی کمیسیون ملی یونسکو – ایران & معاونت اجتماعی وزارت علوم تحلیل جمعیت شناختی دگرگونی های اجتماعی و تحولات ساختار خانواده در ایران
سال 1400
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

اولین کنفرانس ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی کمیسیون ملی یونسکو – ایران & معاونت اجتماعی وزارت علوم تحلیل جمعیت شناختی دگرگونی های اجتماعی و تحولات ساختار خانواده در ایران