1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جامعه شناختی تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایتمندی زناشویی زوجین در شهرستان محمودآباد
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اشتغال زنان، رضایتمندی زناشویی زوجین، بررسی جامعه شناختی، شهرستان محمودآباد
سال 1400
پژوهشگران مریم بابانژاد کامی(دانشجو)، محمد اسماعیل ریاحی(استاد مشاور)، یعقوب فروتن(استاد راهنما)

چکیده

بررسی جامعه شناختی تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایتمندی زناشویی زوجین در شهرستان محمودآباد اشتغال زنان، رضایتمندی زناشویی زوجین، بررسی جامعه شناختی، شهرستان محمودآباد