1403/04/25
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیر دانشگاهی انجمن جامعه شناسی ایران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
مدیر دانشگاهی انجمن جامعه شناسی ایران
سال 1395
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

مدیر دانشگاهی انجمن جامعه شناسی ایران