1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جمعیت شناختی تحولات و چشم اندازهای فرزندآوری در ایران در مقیاس بین المللی
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
بررسی جمعیت شناختی تحولات و چشم اندازهای فرزندآوری در ایران در مقیاس بین المللی
سال 1400
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

بررسی جمعیت شناختی تحولات و چشم اندازهای فرزندآوری در ایران در مقیاس بین المللی